אזור מגורים א' - קוטג'ים בכניסה לעומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מגורים א' - קוטג'ים בכניסה לעומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח המותחם בקו כחול.
הקצאת שטח לבתים דו משפחתיים דו קומתיים (קוטג'ים)ץ
התוית דרכים ושבלים להולכי רגל.
הקצאת שטח לשטח ציבורי פתוח (ירוק).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/1980תאריך פרסום: 17/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2596. עמוד: 796. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים19/12/1978
החלטה בדיון באישור תכנית13/11/1978
פרסום להפקדה ברשומות24/08/1978תאריך פרסום: 24/08/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2463. עמוד: 2463. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה בעיתונים24/08/1978תאריך פרסום בעיתון: 24/08/1978. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/1978. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/1978.
החלטה בדיון בהפקדה29/05/1978
קבלת תכנית28/05/1978