אזור מגורים ב', שצ"פ ודרכים, סכנין

תוכנית ג/ 18504

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מגורים ב', שצ"פ ודרכים, סכנין
מספר: ג/ 18504
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', ש.צ.פ ודרכים בסחנין.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', ש.צ.פ ודרכים בסחנין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19274חלק46, 84, 136, 171
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף17/01/2010
קבלת תכנית20/10/2009