אזור מגורים ליד בית ספר עמל בחדרה

תוכנית חד/ 1206

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מגורים ליד בית ספר עמל בחדרה
מספר: חד/ 1206
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הקמת ופיתוח של שכונת מגורים חדשה של כ- 440 יח"ד הכוללת מערך דרכים
משולבות ושטח ציבורי לשירות תושבי השכונה והאזור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחדרהחדרהחדרה

תיאור המיקום:
מזרח חדרה, במתחם בת ספר עמל, בין הרחובות ארלוזורוב בצפון והרברט סמואל בדרום.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10032חלק87-88, 90-91, 95, 32984, 89, 92-94, 330
10042חלק174-178
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחד/ 759בניה בגוש 10032 חלקה 330 חדרהשינוי
תוכניתחד/ 947קביעת הוראות בניה למרתפים, חדרה.שינוי
תוכניתחד/ 804שכונת ביאליק ושכונת שלמהשינוי
תוכניתחד/ 773שכונת יוספטלשינוי
תוכניתחד/ 450מיתאר חדרהשינוי
תוכניתחד/ במ/ 942מגורים ברחוב תרנ"א וברחוב הרברט סמואל בחדרה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/03/2004
קבלת תכנית15/09/2003