אזור מגורים מיוחד מגרש 47 באזור העשיה הישן

תוכנית 2/ 02/ 101/ 84

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור מגורים מיוחד מגרש 47 באזור העשיה הישן
מספר: 2/ 02/ 101/ 84
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור תעשיה ומלאכה זעירה למגורים מיוחד,
שינוי בקו בניין למתן אפשרות לבניית מבני עזר,
ושינוי שטחי שירות בקומת קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתאזור התעשיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40051כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/04/2007
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף21/03/2007
קבלת תכנית11/03/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700416/04/2007