אזור מגורים מיוחד, יבנאל

תוכנית ג/ 15575

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מגורים מיוחד, יבנאל
מספר: ג/ 15575
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
מתן לגיטימציה לבנין הקיים בתחום התכנית ע"י:
הגדל אחוזי בניה,גובה בניין ומס קומות (יעוד השטח לאזור מגורים מיוחד)

עיקרי התכנית:
שינוי יעוד שטח מאזור מגורים ב' לאזור מגורים מיוחד.
הגדלת אחוזי בניה ,מס יח"ד, מס קומות ובהתאם גובה בנין מקסימלי כמופיע בטבלת השימושים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17369חלק50, 55
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/07/2005
קבלת תכנית26/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601215/06/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200502407/11/2005