אזור מגורים צופית (דרום-מערב) אילת

תוכנית 2/ 03/ 120

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מגורים צופית (דרום-מערב) אילת
מספר: 2/ 03/ 120
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון פתוח האזור חמטרת הקמת שכונת מגורים. יעוד שטחים הוא לבניני מגורים, גן ילדים וטיפת חלב ושטחים צבוריים פתוחים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/1968תאריך פרסום: 30/05/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1453. עמוד: 1530. שנה עברית: התשכח .
פרסום להפקדה ברשומות28/09/1967תאריך פרסום: 28/09/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1396. עמוד: 2330. שנה עברית: התשכז .
פרסום להפקדה בעיתונים24/09/1967תאריך פרסום בעיתון: 24/09/1967. עיתון: עיתון יומי.
קבלת תכנית24/09/1967