אזור מגורים - יבנאל

תוכנית ג/ 18323

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור מגורים - יבנאל
מספר: ג/ 18323
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור מגורים במושבה יבנאל בהיקף של 60 יח"ד.
חלוקה למגרשים מחדש.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרע חקלאית לאזור מגורים הכולל : מגורים א', מגורים משולב במסחר,שצ"פ,דרך משולבת,
ב. קביעת שימושים המותרים לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה.
ד. קביעת זכויות בניה.
ה. קביעת שלבים והתניות לביצוע.
ו. כבישי גישה חדשים.
ז. איחוד וחלוקה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17367חלק29, 32
17368חלק4546, 51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
תוכניתג/ 9255שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, יבניאל.כפיפות
תוכניתג/ 5482חלוקת מגרשים לבניה,הגורן יבנאלכפיפות
תוכניתג/ 8972יעוד שטח לאזור מגורים, שינוי למתאר, יבנאל.כפיפות
תוכניתג/ 14054הרחבת אזור מגורחם מיוחד-יבנאל:כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/10/2009
קבלת תכנית12/08/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201000104/01/2010