אזור מגורים - מושב נוגה

תוכנית 6/ 03/ 195/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מגורים - מושב נוגה
מספר: 6/ 03/ 195/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת מושב נוגה על ידי
שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקה וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישנגה

תיאור המיקום:
ישוב: נגה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1489חלק13
1490חלק9-18, 32
1589חלק22-33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/04/1998תאריך פרסום: 26/04/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4639. עמוד: 3420. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים27/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 27/03/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/03/1998
החלטה בדיון באישור תכנית15/12/1997
פרסום להפקדה ברשומות09/10/1997תאריך פרסום: 09/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4574. עמוד: 19. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים19/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 19/09/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה07/09/1997
החלטה בדיון בהפקדה16/06/1997
קבלת תכנית02/03/1997