אזור מגורים, מבנים ומוסדות ציבור בשכונה 11

תוכנית 7/ 02/ 172/ 23/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור מגורים, מבנים ומוסדות ציבור בשכונה 11
מספר: 7/ 02/ 172/ 23/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים ביעוד קרקעכ משטח ''בנייני ציבור'' ל''שטח מגורים א''', ''מבנים ומוסדות ציבור'' , ''דרך''.
קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת שטחי הבניה המירביים למבנים ומוסדות ציבור (מגרש מס' 908, 907, 906) ל- 15,406.9 מ''ר מתוכם 12,816 מ''ר המהווים שטחים עיקריים.
ב. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים א' (מגרשים מס' 1-15).
ג. קביעת גובה מרבי למגורים א' לשתי קומות.
ד. קביעת מספר יח''ד מקסימלי לשתי יחידות למגרש.
ה. קביעת תכליות ושימושים באזור מבנים ומוסדות ציבור.
ו. קביעת קוי בניין המירביים במגרשים.
ז. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ח. קביעת התנאים למתן היתרי בניה ושלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100057חלק
100058חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 172/ 1תכנית מתאר תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/10/2011
קבלת תכנית16/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200220/02/2012