אזור מלאכה בחורה

תוכנית 11/ 02/ 176/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מלאכה בחורה
מספר: 11/ 02/ 176/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשינוי יעודו של שטח ציבורי
פתוח לאזור מלאכה ותעשיה זעירה ואיחוד מגרשים
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
אזור מלאכה
גוש: 100012 ח"ח: 11, ח-89.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק3, 11, 89
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/02/1999תאריך פרסום: 11/02/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4729. עמוד: 1857. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים15/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 15/01/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/1998
פרסום להפקדה ברשומות24/11/1998תאריך פרסום: 24/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4702. עמוד: 741. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/1998תאריך פרסום בעיתון: 15/10/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/09/1998
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1998
קבלת תכנית19/05/1998