אזור מלאכה ודרך מחברת שיח דנון

תוכנית ג/ 19032

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מלאכה ודרך מחברת שיח דנון
מספר: ג/ 19032
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מפורט של אזור המלאכה המאושר בשטח של כ - 10 דונם לרבות הקצאת שטח להקמת תחנת שאיבה לביוב של אזור המלאכה והסדרת דרך גישה חלופית לאזור המלאכה באורך של כ - 340 מ'

עיקרי ההוראות:
חלוקה ל - 13 מגרשי בניה וקביעת תנאי בניה ושלבי ביצוע.
התווית דרכים חדשות והקצאת שטחים לצרכי ציבור.
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרשיח' דנון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18243חלק2568, 76, 85
18245חלק2917, 27-28, 30, 34-35, 38
18246חלק93, 105
18369חלק29-30, 44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית27/08/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4186. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה20/09/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/08/2010
קבלת תכנית27/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201201527/08/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים141431/07/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201001320/09/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה