אזור מלאכה ודרך מחברת, שיח' דנון

תוכנית ג/ 17514

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מלאכה ודרך מחברת, שיח' דנון
מספר: ג/ 17514
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מפורט של אזור המלאכה המאושר והסגרת דרך גישה חלופית.

עיקרי ההוראות:
חלוקה למגרשים וקביעת תנאי בניה ושלבי ביצוע.
התווית דרכים חדשות והקצאות שטחים לצרכי ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרשיח' דנון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18243חלק2568, 76, 85
18245חלק2917, 27-28, 30, 34-35, 38
18369חלק29-30, 44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/03/2010
החלטה בדיון בוולק"ח02/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה23/10/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/09/2008
קבלת תכנית03/03/2008