אזור מלאכה ותעשיה "יהלומי עוז"

תוכנית 23/ 03/ 102/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור מלאכה ותעשיה "יהלומי עוז"
מספר: 23/ 03/ 102/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתקנון: 1. שינוי מקומה אחת באזור מלאכה ותעשיה לשלוש קומות 2. שינוי באחוזי בניה לפי הפירוט הבא: א.71% לקומה אחת ב.213%

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
אופקים, אזור מלאכה ותעשיה "יהלומי עוז"

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/04/1980תאריך פרסום: 27/04/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2623. שנה עברית: התשם .