אזור מלאכה ותעשיה זעירה - כסייפה

תוכנית 7/ 02/ 248/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור מלאכה ותעשיה זעירה - כסייפה
מספר: 7/ 02/ 248/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת תחנת דלק על ידי שינויים בייעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
אזור מלאכנ ותעשיה זעירה - כסייפה
גושים: 100076 חלקה: מ-111

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2006
קבלת תכנית28/11/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600610/07/2006