אזור מלאכה ותעשיה זעירה, שינוי למתאר, כפר קמא.

תוכנית ג/ 9425

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור מלאכה ותעשיה זעירה, שינוי למתאר, כפר קמא.
מספר: ג/ 9425
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מסגרת תכנונית להקמת פארק תעשיות, ע"י שינוי
יעוד הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15331חלק
15332חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/07/2011
החלטה בדיון בהפקדה14/02/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/10/1999
קבלת תכנית04/08/1996