אזור מלאכה זעירה דרומית לקיבוץ אפק

תוכנית ג/ 16986

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מלאכה זעירה דרומית לקיבוץ אפק
מספר: ג/ 16986
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
תכנית מפורטת לשינוי ייעוד מחקלאי למלאכה זעירה ודרך .

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאיזור חקלאי לדרך .
שינוי ייעוד מאיזור חקלאי למלאכה זעירה .
קביעת הוראות וזכויות בניה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראפק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10249חלק1413
10250חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8020שנוי יעוד למכון רישוי לרכב חקלאי, אפקשינוי
תוכניתג/ 3102חבור כביש גלעם -אפקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/06/2007
קבלת תכנית17/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200800330/01/2008