אזור מלאכה - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מלאכה - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
רה-תכנון של המגרשים וקביעת אופי הבינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 1רחוב הפלמ"ח - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/10/1976תאריך פרסום: 07/10/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2261. שנה עברית: התשלז .
פרסום לאישור בעיתונים09/09/1976
החלטה בדיון באישור תכנית16/02/1976
פרסום להפקדה ברשומות27/11/1975תאריך פרסום: 27/11/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2167. עמוד: 588. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה בעיתונים27/11/1975תאריך פרסום בעיתון: 27/11/1975.
החלטה בדיון בהפקדה29/09/1975
קבלת תכנית19/08/1975
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200227/02/2012