אזור מלונאות ונופש, מנוף

תוכנית ג/ 3873

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מלונאות ונופש, מנוף
מספר: ג/ 3873
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אזור מלונאות ונופש

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמנוף

תיאור המיקום:
ישוב: מנוף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17675חלק1-3
19809חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3408כפר תעשיה מנוףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/06/1982תאריך פרסום: 17/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2826. עמוד: 2137. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית22/10/1981
פרסום להפקדה ברשומות05/03/1981תאריך פרסום: 05/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2696. עמוד: 1168. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים09/01/1981תאריך פרסום בעיתון: 09/01/1981.
החלטה בדיון בהפקדה26/05/1980
קבלת תכנית14/03/1980