אזור מסחר משולב - כפר מעוויה

תוכנית ענ/ 368

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור מסחר משולב - כפר מעוויה
מספר: ענ/ 368
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע מאזור מגורים מיוחד לאזור מסחר
משולב וקביעת הוראות בניה, במטרה לאפשר הוצאת היתרי
בניה למבנים קיימים ולבניה בעתיד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"המועאוויה

תיאור המיקום:
ישוב: מעאויה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20331חלק13, 15-16, 36, 39, 48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית09/11/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200300419/02/2003