אזור מסחרי וציבור - שכונה 4 - חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מסחרי וציבור - שכונה 4 - חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מגרש נוסף לבניני ציבור- לצורך הקמת מסגד- ע"י ביטול חניה ציבורית ושביל להולכי רגל והקטנת מגרש מסחרי ומגרש קיים המיועד לבניני ציבור.

עיקרי ההוראות:
א. שינויים ביעודי קרקע מאזור מסחרי וחניה ציבורית ליעוד מבנים ומוסדות ציבור לדת, ומחניה ציבורית, שביל להולכי רגל ושטח לבניני ציבור לאזור מסחרי.
ב. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
ג. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור המסחרי ל- 150%, מתוכם 100% המהווים שטחים עיקריים.
ד. קביעת שטחי הבניה המירביים בשטח למבנים ומוסדות ציבור לחינוך (מגרש מס' 901) ל- 60%, מתוכם 50% המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת שטחי הבניה המירביים בשטח למבנים ומוסדות ציבור לדת (מגרש מס' 900) ל- 120%, מתוכם 100% המהווים שטחים עיקריים.
ו. קביעת התכליות והשימושים ושלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
מרכז שכונה 4
קואורדינטה X 194850
קואורדינטה Y 578200

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100556חלק90-93101
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 240/ 6יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים א' וקביעת הנחיות בניה. שכונה 4שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2428. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים19/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/02/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/01/2010
החלטה בדיון באישור תכנית30/09/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות24/08/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3550. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה26/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/09/2007
קבלת תכנית20/03/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה