אזור מסחרי

תוכנית 22/ 03/ 102/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מסחרי
מספר: 22/ 03/ 102/ 46
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מלאכה לאזור מסחרי ב. שינוי מגבלות בניה (אחוזי בניה וקווי בנין) ג. קביעת חניה ציבורית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
נתיבות,

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק10, 37
39576חלק6, 10-12, 37, 46-47, 52, 78
100244חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/07/1982תאריך פרסום: 01/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2831. שנה עברית: התשמב .