אזור מסחרי

תוכנית 21/ 03/ 102/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מסחרי
מספר: 21/ 03/ 102/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור לתכנון מחדש לאיזור מסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
שדרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1887חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/1975תאריך פרסום: 04/12/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2172. שנה עברית: התשלו .