אזור מסחרי

תוכנית 2/ 03/ 105/ 11/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מסחרי
מספר: 2/ 03/ 105/ 11/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי השימושים המותרים המופיעים בתכנית המקורית והגדרתם כדלהלן:-1. קומה מסחרית על קרקעית - השימוש יקבל אישור מראש של הועדה המקומית. 2. קומת מרתף למחסנים, אולמי כדורת (או פעילות בידורית אחרת באישור מראש של הועדה המקומית). מקלטי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40000חלק11, 40
40001חלק92
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/07/1989תאריך פרסום: 30/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3684. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות26/12/1988תאריך פרסום: 26/12/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3603. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית25/12/1988