אזור מרכז - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 109

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מרכז - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 109
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מסגרת תכנונית באזור מרכז קיים על ידי:
א. שינויים ביעודי קרקע:
- שטח מסחרי למסחרי משולב ציבורי (מגרש 4 ).
- אזורים לבנייני ציבור, מסחר, מתקנים הנדסיים שרותי דרך
ושצ"פ לדרך מוצעת וחניה ציבורית (מגרשים 1, 2, 3, 4, 20, ג', ה').
- אזור מגורים א' לשטח מסחרי (מגרשים 15, 16, 17, 19).
- אזור מגורים א' לשטח מסחרי (מגרשים 15, 16, 17, 19).
- אזור לבנייני ציבור לשטח חניה מסחרית (חניון) מגרשים 20, 21 - חלק.
- מבנה להריסה בתחום דרך מס' 4.
ב. קביעת הנחיות בניה.
ג. חלוקת מגרשים מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573כל הגוש
39575כל הגוש
39576כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/01/1990תאריך פרסום בעיתון: 07/01/1990. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/1990. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/1990. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות31/12/1989תאריך פרסום: 31/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3731. עמוד: 1353. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/1989
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1988תאריך פרסום: 31/10/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3589. עמוד: 199. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים30/10/1988תאריך פרסום בעיתון: 30/10/1988. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/1988. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/1988. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה18/04/1988
קבלת תכנית02/03/1988