אזור משולב למגורים , חקלאי ותיירות כפרית- ר"ח יצחק שדה, נהריה

תוכנית ג/ 16771

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור משולב למגורים , חקלאי ותיירות כפרית- ר"ח יצחק שדה, נהריה
מספר: ג/ 16771
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת שימוש אירוח כפרי לאזור המגורים בנחלה לצורך הקמת 4 יחידות אירוח.

עיקרי ההוראות:
הוספת שימוש ליח"א בשטח המגורים.
שינוי יעודי קרקע.
קביעת השימושים המותרים לכל יעוד.,
קביעת זכויות ומגבלות בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19590חלק109
19591חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2303. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים23/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2011. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2011. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/03/2007
קבלת תכנית10/12/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה