אזור משולב לתיירות מלונאות מסחר ושרותים בין שד' בן זאב שד' בן גוריון וכביש 38

תוכנית בש/ 153

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור משולב לתיירות מלונאות מסחר ושרותים בין שד' בן זאב שד' בן גוריון וכביש 38
מספר: בש/ 153
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד , אזור חקלאי , שצ"פ , אזור הנצחה, דרך קיימת ו/או מאושרת לאזור משולב לתיירות, מסחר ושרותים, דרך חדשה, חניה, אזור מלונאות, שצ"פ , אזור הנצחה , אזור למתקני תיירות , אזור ספורט נופש ופארק מים, אזור למוסד ציבורי/מוזיאון.
ב. דיוק גבולות אזור יער לפי תמ"א 22 ותוספת אזור יער .
ג. קביעת הקפי בניה, קווי בנין, מספר קומות, והוראות בניה ופיתוח.
ד. קביעת שלבי ביצוע ובינוי וקביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםבית שמשבית שמשבית שמשבן זאב יהודה, שד בן גוריון

תיאור המיקום:
מרחב תכנון מקומי בית שמש,
בין כביש 38 , שד' בן זאב ושד' בן גוריון.
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה:
רוחב : בין - 628/675 - 628/030
אורך : בין - 198/300 - 197/648

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5189חלק
5201חלק95, 102, 104
5211חלק127
5234חלק196
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2164. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים22/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2010. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/12/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/11/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות27/02/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1898. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/02/1999
קבלת תכנית29/07/1998
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה