אזור משולב מסחר ומגורים בשכונת המאפיה אילת

תוכנית 2/ 03/ 110/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור משולב מסחר ומגורים בשכונת המאפיה אילת
מספר: 2/ 03/ 110/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור משולב מסחר ומגורים,
וקביעת זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
מקום: רחוב אילות מס' 70 שכונת המאפיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40009חלק124
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 110/ 3שכונת המאפיה מ8-שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים31/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות26/01/2005תאריך פרסום: 26/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5361. עמוד: 1202. שנה עברית: התשסה .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/11/2004
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה בעיתונים18/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות17/03/2004תאריך פרסום: 17/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5283. עמוד: 2363. שנה עברית: התשסד .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/02/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה08/09/2003
קבלת תכנית20/03/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים39030/03/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301208/09/2003