אזור משולב - מרכז תיירותי

תוכנית 24/ 03/ 137

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור משולב - מרכז תיירותי
מספר: 24/ 03/ 137
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת היקפי הבנייה באזור משולב
מסחר תיירות ונופש, ע"י שינויים בהנחיות ומגבלות הבנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38204חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ 02/ 101/ 21הקמת תחנת תדלוק,אזור משולב מסחר ותיירותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות15/07/2002תאריך פרסום: 15/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5094. עמוד: 3307. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/05/2002
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2001
פרסום להפקדה בעיתונים16/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות12/11/2001תאריך פרסום: 12/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5030. עמוד: 375. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/10/2001
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2001
קבלת תכנית23/12/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002