אזור משקי אבירים

תוכנית ג/ 5142

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור משקי אבירים
מספר: ג/ 5142
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח פיתוח לאזור משקי אבירים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףאבירים

תיאור המיקום:
ישוב: אבירים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית06/05/1987
פרסום להפקדה ברשומות30/10/1986תאריך פרסום: 30/10/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3394. עמוד: 91. שנה עברית: התשמז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/09/1986
פרסום להפקדה בעיתונים18/08/1986תאריך פרסום בעיתון: 18/08/1986.
החלטה בדיון בהפקדה01/10/1984
קבלת תכנית06/09/1984