אזור משקי דרום מערבי אורוות סוסים.(גז/ מק/ 20/ 11).

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: אזור משקי דרום מערבי אורוות סוסים.(גז/ מק/ 20/ 11).
מספר: גז/ ש/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית בינוי לאזור משקי - אורוות סוסים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרנצר סרני
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4723חלק13-15
4724חלק6
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200801207/07/2008