אזור משקי מצפה אדר

תוכנית ג/ 4743

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור משקי מצפה אדר
מספר: ג/ 4743
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחו שטח פתוח לאזור משק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףאבירים

תיאור המיקום:
ישוב: אבירים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/08/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/08/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה17/08/1986
החלטה בדיון בהפקדה02/11/1983
קבלת תכנית17/05/1983