אזור מתחם תיירותי, קלע אלון

תוכנית ג/ 15585

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מתחם תיירותי, קלע אלון
מספר: ג/ 15585
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שטח לייעוד תיירותי אזור מסחר, איכסון ושרותי דרך, אזוא מלאכה וייצור תיירותי.

עיקרי הוראות התכנית:-
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לתיירותשצ"פ ודרכים.
ב. קביעת הנחיות והוראות למתן היתרי בנייה.
ג. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי ולשבי ביצוע.
ד. קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןקלע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202000חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/07/2005
קבלת תכנית05/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200501519/12/2005