אזור מ- 3 - אילת

תוכנית 2/ 03/ 146/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מ- 3 - אילת
מספר: 2/ 03/ 146/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינויים ביעודי קרקע הקשורים עם תכנון מפורט
וחלוקה למגרשים.
ב. התווית דרכים וחניה פרטית, דרכים משולבות
ושבילים להולכי רגל.
ג. ביטול דרך מאושרת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
אזור מ - 3

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40048כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/07/1990תאריך פרסום בעיתון: 15/07/1990.
פרסום לאישור ברשומות27/06/1990תאריך פרסום: 27/06/1990. מס' ילקוט פרסומים: 2776. עמוד: 3149. שנה עברית: התשן .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/06/1990
החלטה בדיון בהתנגדויות19/03/1990
החלטה בדיון באישור תכנית19/03/1990
פרסום להפקדה ברשומות17/07/1989תאריך פרסום: 17/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3681. עמוד: 3704. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים02/07/1989תאריך פרסום בעיתון: 02/07/1989.
החלטה בדיון בהפקדה29/05/1989
קבלת תכנית25/07/1988