אזור נופש וספורט יער להב

תוכנית 7/ 02/ 305/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור נופש וספורט יער להב
מספר: 7/ 02/ 305/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור פנאי ונופש בחיק הטבע
על ידי שינוי יעוד:
1) משטח "יער פארק קיים" על פי תמ"א 22 ל"אתר תיירות
ונופש" .
2) משטח "יער פארק קיים" על פי תמ"א 22 ל"דרך מוצעת"
ול"מתקנים הנדסיים".
3) משטח "יער נטע אדם קיים" על פי תמ"א 22 ל"דרך מוצעת".
ב. חלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה למגרש בתכנית.
ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןלהב

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
יער להב

גושים וחלקות:
גוש: 100223/1 חלקי חלקה 1, 2
גוש: 100223 (בהסדר) חלקי חלקה 1, נמצא בגוש 56 בני שמעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100223חלק1
223001חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4317. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים19/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/07/2005
החלטה בדיון באישור תכנית09/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/03/2005תאריך פרסום: 03/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5375. עמוד: 1920. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה23/08/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה23/08/2004
החלטה בדיון בוולק"ח07/06/2004
קבלת תכנית10/10/2000