אזור נופש וספורט, תמרה

תוכנית ג/ 12269

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור נופש וספורט, תמרה
מספר: ג/ 12269
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18556חלק21, 3, 23
18560חלק10, 14-15
18577חלק2, 94
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/04/2001
קבלת תכנית05/01/2001