אזור ספורט וארועים - קיבוץ גבר-עם

תוכנית 6/ 03/ 121/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור ספורט וארועים - קיבוץ גבר-עם
מספר: 6/ 03/ 121/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור משולב ספורט ומסחר על ידי
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שינויים בייעודי קרקע,
קביעת הנחיות זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןגברעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2818חלק65, 10, 18, 20, 83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 121/ 1ביטול חלקות וחלוקה מחדש.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 486. שנה עברית: התשסח .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט27/05/2007
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום להפקדה בעיתונים21/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות11/05/2004תאריך פרסום: 11/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5296. עמוד: 2856. שנה עברית: התשסד .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/04/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/04/2004
החלטה בדיון בוולק"ח15/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה04/08/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/02/2003
קבלת תכנית29/04/2002