אזור ספורט ומסחר קיבוץ משמר הנגב

תוכנית 7/ 03/ 104/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור ספורט ומסחר קיבוץ משמר הנגב
מספר: 7/ 03/ 104/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
למגרש מסחרי (תא שטח) מס' 414 בקיבוץ משמר הנגב שינוי גבול המגרש, הגדלת זכויות בניה ושינוי קוי בניין.

עיקרי ההוראות:
- שינוי גבול מגרש מסחרי (תא שטח) מס' 414 ללא שינוי שטח המגרש.
- הגדלת זכויות בניה למטרה עיקרית למסחר מ- 1450 מ''ר ל- 2400 מ''ר.
- שינוי קוי בניין בהתאם לבנייה הקיימת והמתוכננת.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןמשמר הנגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100230חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 104/ 3קיבוץ משמר הנגבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/08/2011
קבלת תכנית04/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011