אזור ספורט ונופש והרחבת בית עלמין

תוכנית בר/ 137/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור ספורט ונופש והרחבת בית עלמין
מספר: בר/ 137/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית, לאזור ספורט, נופש,
לדרך, חניה ושצ"פ.
ב. שנוי יעוד מאזור מגורים, לאזור ספורט ונופש ולדרך
ג. שנוי יעוד מבית עלמין לדרך גישה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב: חפץ חיים
בתחום קבוץ חפץ -חיים, בחלק הצפון -מזרחי.
חלקות לפי מ.ש.מ:(בר 74) 17 חלק מ -19,18.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4309חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/01/1992תאריך פרסום בעיתון: 26/01/1992.
פרסום לאישור ברשומות12/12/1991תאריך פרסום: 12/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3953. עמוד: 1055. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים14/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 14/07/1991.
פרסום להפקדה ברשומות28/03/1991תאריך פרסום: 28/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3862. עמוד: 2021. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון בהפקדה12/06/1990
קבלת תכנית27/03/1990