אזור ספורט ונופש כפרי

תוכנית נס/ 119/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור ספורט ונופש כפרי
מספר: נס/ 119/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. פיתוח אזור ספורט ונופש כפרי לרווחת תושבי נס ציונה והאזור.
2. שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור ספורט ונופש מיוחד, ש.צ.פ. ודרכים.
3. קביעת הוראות בינוי ותנאים להיתרי בניה(וכד').

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה

תיאור המיקום:
אזור ספורט ונופש כפרי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3750חלק62
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנס/ 1/ 1תכנית מס' נס/1/1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה01/03/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/03/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/02/2004
קבלת תכנית21/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500501/03/2005