אזור ספורט ושפ"פ מושב יד נתן

תוכנית 6/ 03/ 137/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור ספורט ושפ"פ מושב יד נתן
מספר: 6/ 03/ 137/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור ספורט ושטח פרטי פתוח במושב יד נתן ע"י:-
א. שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי (ח"ח 93) לשטח ספורט (מגרש 801) ולחנייה ציבורית (מגרש מס' 802).
ב. קביעת שטחי בנייה מירביים בשטח ספורט - 30%.
ג. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.
ד. קביעת התכליות והשימושים.
ה. קביעת הנחיות ומגבלות בנייה במגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישיד נתן

תיאור המיקום:
מועצה אזורית לכיש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1488כל הגוש
3085חלק93, 99
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 137/ 2מושב יד נתןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/2008תאריך פרסום: 18/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5840. עמוד: 4420. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים01/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/07/2008
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/07/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות08/10/2007
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/05/2007
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 2002. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/02/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/2007
החלטה בדיון בוולק"ח15/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה14/03/2005
קבלת תכנית29/12/1999