אזור ספורט פנאי ונופש בכניסה לאכסאל - הרחבה לתכנית ג/12046

תוכנית ג/ 14257

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור ספורט פנאי ונופש בכניסה לאכסאל - הרחבה לתכנית ג/12046
מספר: ג/ 14257
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת פארק ספורט,פנאי,נופש,ארועים ושמחות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16905חלק3
16917חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11498הסדרת דרך הגישה לאכסאלשינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
תוכניתג/ 12046שינוי יעוד קרקע חקלאי לאזור נופש וספורטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/04/2005
החלטה בדיון בוולק"ח17/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה16/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/05/2004
קבלת תכנית17/09/2003