אזור ספורט פנאי ונופש ומרכז מבקרים בצרה.

תוכנית חש/ 12/ 17/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור ספורט פנאי ונופש ומרכז מבקרים בצרה.
מספר: חש/ 12/ 17/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת מרכז מבקרים ונופש ליד נחל פולג כחלק מן התכנית הכוללת לנחל פולג.
ב. קביעת הוראות לשימור ואחזקה של הנחל בקטע הגובל בשטח התכנית.
ג. קביעת הוראות ומגבלות בניה לצרכי אזור הספורט פנאי ונופש ומרכז המבקרים..
ד. פירוט השימושים המותרים בתחום התכנית.
ה. קביעת סידורי תנועה נגישות וחניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןבצרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7738חלק93
8975חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/05/2006
קבלת תכנית30/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601120/06/2006