אזור צפון מלונאות

תוכנית 2/ 02/ 101/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור צפון מלונאות
מספר: 2/ 02/ 101/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע יעודי קרקע לדרכים, לחניוני רכב, למלונאות, לתחנת תדלוק ולשטחים ציבוריים פתוחים. ב. לקבוע הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אזור אילת צפון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40069חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/10/1989תאריך פרסום: 24/10/1989. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה ברשומות08/09/1988תאריך פרסום: 08/09/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3581. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית07/09/1988