אזור קייט ונופש ליד משתלת עופר.

תוכנית חכ/ 318

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור קייט ונופש ליד משתלת עופר.
מספר: חכ/ 318
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור קיט ונופש.
- שינוי יעוד שטח יער נטע אדם במסגרת הקלה מתכנית
מתאר ארצית מס' תמ"א 22 .
- קביעת דרך גישה לשטח.
- קביעת הוראות לבניה ופיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעפר

תיאור המיקום:
ישוב: עפר
מרגלות הצפוניים של גבעות עופר, מדרום לדרך מס'
7021 המובילה מכביש מס' 4 לכרם מהר"ל.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12006חלק10-13, 18-24, 28-30, 32, 37, 39, 41, 43
12044חלק4-5, 9-12, 24-25, 40, 43-44, 58
12045כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית03/12/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200301123/07/2003