אזור קייט ונופש, דגניה ב'

תוכנית ג/ 12158

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור קייט ונופש, דגניה ב'
מספר: ג/ 12158
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח אזור תיירות, קייט ונופש.

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור קייט ונופש.
ב. קביעת דרכי הגישה לשטח.
ג. קביעת הוראות לבניה ופיתוח השטח.
ד. קביעת הוראות לגבי התשתיות ופיתוחם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןדגניה ב'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15168חלק8081, 83, 99, 104
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4972קיבוץ דגניה ב'שינוי
תוכניתג/ 11812תכנית מתאר מקומית, דגניה ב'התליה
תוכניתתמא/ 13/ כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2005תאריך פרסום: 08/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5453. עמוד: 277. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים30/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2005. עיתון: הארץ.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/08/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/07/2005
החלטה בדיון באישור תכנית22/12/2004
פרסום להפקדה ברשומות06/11/2003תאריך פרסום: 06/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5234. עמוד: 223. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה בעיתונים22/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2003. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/08/2003
החלטה בדיון בהפקדה18/06/2001
קבלת תכנית10/10/2000