אזור רקפת - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 61

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור רקפת - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 61
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח מבנה ציבור לשטח מגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1894חלק32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 39שכונת רקפת - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3505. עמוד: 393. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים03/11/1987תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1987. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1987. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1987. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון באישור תכנית14/07/1986
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1986תאריך פרסום: 31/03/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3317. עמוד: 1667. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים14/11/1985תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1985. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/1985. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/1985. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון בהפקדה21/10/1985
קבלת תכנית29/07/1985