אזור שחמון - רובע 9 - אילת

תוכנית 2/ 03/ 218

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור שחמון - רובע 9 - אילת
מספר: 2/ 03/ 218
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזורי מגורים, בניה
בשטחים לבנייני ציבור ואזורי מגורים משולבים מסחר על
ידי חלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, קביעת יעודי קרקע
והנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי - נספח בינוי מנחה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתשחמון

תיאור המיקום:
רובע 9

גושים וחלקות:
גוש: 40077 לא מוסדר חלקי חלקה 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40077חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/01/2004תאריך פרסום: 27/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5268. עמוד: 1757. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים16/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/01/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/12/2003
החלטה בדיון באישור תכנית19/02/2001
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2000
פרסום להפקדה ברשומות23/11/2000תאריך פרסום: 23/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4935. עמוד: 458. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2000. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2000. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/10/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/10/2000
החלטה בדיון בהפקדה14/08/2000
קבלת תכנית17/01/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400906/12/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300611/08/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200809/09/2002