אזור תיירות בסמוך למצפה, שינוי למתאר.

תוכנית ג/ 9739

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תיירות בסמוך למצפה, שינוי למתאר.
מספר: ג/ 9739
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מפורטת הכוללת נספחי בינוי מנחים תואם לשינוי 3 לתמ''א 13 שאושרה על ידי המועצה הארצית ביום 24.02.2000.


עיקרי הוראות התכנית:-
1. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח אכסון ב' ושטח ציבורי פתוח עפ"י תיקון 3 לתמ''א 13.
2. קביעת הוראות פיתוח
3. הקלה בקו בנין מ- 100 מטר ל- 50 מטר מציר הדרך בדרך מספר 77.
4. איחוד וחלוקה שלא בהסכמה.
5. קביעת זכויות ומגבלות בניה לצורך מתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמצפה

תיאור המיקום:
ישוב: מצפה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15083חלק31-34, 78
15086חלק14-1611-13, 44-45, 151-152, 155
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים13/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: כל אל ערב.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות19/03/2006תאריך פרסום: 19/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5507. עמוד: 2308. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בהתנגדויות28/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4219. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים07/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2005. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2005. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/11/1998
קבלת תכנית30/01/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200503328/12/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים55030/08/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200400522/03/2004