אזור תיירות ומגורי נופש - קיבוץ אילות

תוכנית 12/ 02/ 165

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תיירות ומגורי נופש - קיבוץ אילות
מספר: 12/ 02/ 165
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח לא לבניה, שטח מוקפא, שטח תעלה,
שטח יעור, פארק צפרות, שטח למתקנים לאזור תיירות
- מלונאות ומגורי נופש, מגרש משולב (מבני ציבור
ומסחר), מתקנים הנדסיים ומבני ציבור + שצ"פ.
2. שינוי, הרחבה והתוויה של דרכים וקביעת זכויות
דרך.
3. ביטול תוואי מסילת ברזל.
4. העתקה ושינוי תוואי תשתיות עיליות ותת קרקעיות.
5. חלוקת השטח ליעודים שונים וקביעת זכויות ומגבלות
בניה והוראות למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותאילות

תיאור המיקום:
ישוב: אילות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40058כל הגוש
40067כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/01/2006
קבלת תכנית09/09/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600102/01/2006