אזור תיירות ומסחר מרכז ספיר

תוכנית 30/ 02/ 293

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תיירות ומסחר מרכז ספיר
מספר: 30/ 02/ 293
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי שטח המיועד לתיירות, מסחר, שטחים ציבוריים פתוחים, חקלאות ותוואי מסילת ברזל לאזור תיירות, פנאי, נופש ומסחר ע"י שינויים בייעודי קרקע על פי הפירוט להלן:
א.1 . שינוי יעוד שצ"פ, אזור מלונאות ונופש ואזור מסחרי לאזור אטרקציות, ספורט ונופש ושטח למסחר.
א.2. הסדרת תחנת תדלוק קיימת.
א.3. שינוי יעוד שצ"פ, ואזור מסילת ברזל לאזור מלונאות ונופש.
א.4. שינוי יעוד שצ"פ ואזור מסילת ברזל לשטח מסחרי.
א.5. שינוי יעוד שצ"פ ודרך לאזור מלונאות ונופש.
א.6. שינוי יעוד שצ"פ ואגם לשטח פארק.
א.7. שינוי ייעוד שטח חקלאי לאזור אטרקציות, ספורט ונופש.
א.8. שינוי ייעוד שטח חקלאי לאזור משולב חממות לחקלאות ומלאכה עם חזית מסחרית, תיירות ומסחר.
א.9. שינוי ייעוד שטח חקלאי למתקנים הנדסיים ושצ"פ.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג.קביעת שטחי הבניה המרביים כמפורט להלן:
ג.1. שטחי הבניה המרביים למסחר 4,600 מ"ר מתוכם 3,000 מ"ר שטח עיקרי.
ג.2. שטחי הבניה המרביים לאזור מלונאות ונופש 18,200 מ"ר מתוכם 14,900 מ"ר שטח עיקרי .
ג.3. שטחי הבניה המרביים למרכז מבקרים 1,700 מ"ר מתוכם 1,400 מ"ר שטח עיקרי .
ג.4. שטחי הבניה המרביים לאזור אטרקציות, ספורט ונופש 6,400 מ"ר מתוכם 4200 מ"ר שטח עיקרי .
ג.5. שטחי הבניה המרביים לאזור משולב חממות לחקלאות ומלאכה עם חזית מסחרית, תיירות ומסחר.15,000 מ"ר מתוכם 12,500 מ"ר שטח עיקרי .
ג.6 שטחי הבניה המרביים לשטח פארק 600 מ"ר מתוכם 500 מ"ר שטח עיקרי.
ג.7 שטחי הבניה המרביים למתקנים הנדסיים 1700 מ"ר מתוכם 1300 מ"ר שטח עיקרי.
ד.קביעת מגבלות בניה לגובה בגין בטיחות בטיסה.
ה.קביעת קווי הבניין, מספר הקומות וגובה מרבי, המרביים לבינוי המוצע.
ו.קביעת תנאים למתן היתר בניה והוראות לעניין עיצוב ארכיטקטוני ותשתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונהספיר

תיאור המיקום:
פארק ספיר
בתחום מועצה אזורית ערבה תיכונה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39044חלק1
39045חלק3-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/10/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות27/07/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות26/03/2009תאריך פרסום: 26/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5935. עמוד: 3114. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים27/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/02/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/02/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/02/2009
החלטה בדיון בהפקדה29/12/2008
קבלת תכנית24/11/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/11/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית30/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות